Vrijwilligers inwerken met een game?

De afgelopen jaren is het aantal vrijwilligers in de bibliotheek sterk toegenomen. Als een vrijwilliger bij een bibliotheek aan de slag gaat, dan wil iedereen natuurlijk een geslaagde introductie. Het idee is nu om een game te maken dat via een ‘spellaag’ ondersteunend is aan de inwerkperiode van de vrijwilliger. We hebben daarom een oproep gedaan in de Bibendo nieuwsbrief om ideeën te bundelen en samen met een aantal collega bibliotheken te werken aan deze onboarding game of app.

Voordat we met de game aan de slag gaan, organiseren we een gratis oriëntatiesessie op 17 december. Voor deze sessie hebben zich al een aantal bibliotheken gemeld. Heb je ook interesse? Meld je dan voor 12 december 2020 aan.