IDO app live

Steeds meer bibliotheekbezoekers weten hun weg te vinden naar de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO). Om de medewerkers en vrijwilligers die voor de informatiepunten werken te ondersteunen, hebben we samen met een aantal bibliotheken de IDO app ontwikkeld.

Dit is een handige app waarbij je aan de hand van een aantal multiple choice vragen bij de juiste instantie uitkomt. De app is gratis te gebruiken door alle bibliotheken in Nederland en kan zowel worden ingezet om bibliotheekmedewerkers te ondersteunen, als de bezoekers.

Benieuwd naar de app? Scan dan de qr-code:

QR-code IDO app

Bekijk eerst de instructievideo (duurt nog geen 1,5 minuut!)

 

De app is ontwikkeld in samenwerking met:

Biblionet Groningen
Bibliotheek Midden-Brabant
Bibliotheek West Achterhoek
De Domijnen
Huis73