Bibliotheek Noord Fryslan

Bibliotheek Noord Fryslân werkt mee aan:

Spoorzoeker (outdoor)

In de Taalhuizen wordt veel praktische hulp gevraagd (over de huisarts, huisvesting, het openbaar vervoer, bank e.d.). Veel activiteiten worden al georganiseerd. Er is echter nog geen app die de inburgeraar op zijn of haar eigen tempo kan spelen en die aan de hand van verschillende praktische opdrachten helpt wegwijs te worden in de eigen stad.

Naar Spoorzoeker